Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

sekrety domowej biblioteki

SEKRETY DOMOWEJ BIBLIOTEKIW dniach od 7 do 15 stycznia 2016 r. w głównym holu naszej szkoły, biblioteka szkolna wspólnie
z zespołem humanistów zorganizowała wystawę :
SEKRETY DOMOWEJ BIBLIOTEKI, prezentującą przechowywane w domowych zbiorach uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, najstarsze, najmniejsze lub najciekawsze pod względem kształtu książki. Na wystawie pojawiło się 46 pozycji wydawniczych, spośród których najstarsza, to znaleziona podczas remontu w domu przez rodzinę Wanessy Grońskiej, uczennicy klasy 2c, wydana w Strasburgu publikacja z 1858 - Deutches Commersbuch. Najmniejszą książką okazała się przyniesiona przez Adriana Pająka z 1d, Historia Polski ( 966- 1945) ,Tytusa Izdebskiego wydana w Warszawie w 1993 r., a najciekawsza pod względem kształtu ?Tu zdania podziwiających wystawę były podzielone.
Ekspozycja wzbudziła zainteresowanie wśród społeczności szkolnej, a także rodziców, którzy mogli ją obejrzeć przy okazji zebrań klasowych.

 

Książki przekazane na wystawę SEKRETY DOMOWEJ BIBLIOTEKI

O najmniejszym formacie :

1. Mądrość kobiety. Aforyzmy o kobiecej mądrości (A. Miętka)
2. 250 wesołych zagadek Tom 1. Sztafeta pokoleń. INFO PRESS (B. Żurek)
3. Chorągwie krzyżackie Jana Długosza. Wstęp i opracowanie Stefan K. Kuczyński. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa 1987 (K. Krzykawska)
4. Książeczka do nabożeństw dla chrześcijan- katolików. Najśw. Serce Jezusa. Wydanie nowe poprawione.
(K. Krzykawska)
5. Piotruś Pan. I Favolotti (Z. Twardosz)
6. Pieśniarczyk Piotr. Historia w pigułce. Do 1999 roku. (D. Bernecka)
7. Staropolskie frywolności plebejskie. Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”,
Białystok 1983,1989 (A. Bargieł)
8. Jedlińska Anna , Słownik minimum polsko-włoski, Wiedza Powszechna , Warszawa 1991 (A. Bargieł)
9. Izdebski Tytus, Historia Polski (966-1945), Wydawnictwo „Veda”. Warszawa 1993. Wydanie II (A. Pająk)
10. Bursa Andrzej, „Luiza” i inne utwory, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988 (M. Pacut)
11. Miłość po angielsku. Wiersze miłosne poetów angielskich, irlandzkich, szkodzkich i walijskich. Przełożył Andrzej Szuba, Wydawnictwo „Miniatura” Kraków (A. Bargieł)
12. Poeci polscy. Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Czytelnik 1966 (A. Bargieł)
13. Ratujmy dusze w czyśćcu cierpiące. Kraków. Własność Arycybractwa Straży Honorowej. (B. Kurek)

 

O najciekawszym kształcie :


1. Przyjaciele Simby. Disney. Wydanie polskie Egmont 1999. (B. Żurek)

2. Wiewiórka boli ząb. 1997 Wydawnictwo Wilga (D. Bernecka)
3. Groszek. Pierwsza książka przedszkolaka. Wydawnictwo Podsiedlik -Raniowski i Spólka (B. Żurek)
4. Puszek i myszka. Wydawnictwo E. Jarmołkiewicz, Zielona Góra 1998, (W. Grońska)
5.
A Peek and Find Book. An Adventure with Charlie Chick. Bernard Thoornton Agency, London (T. Hyrlicka)
6. Choinka. Tekst: Ewa Stadtmuller.
Wydawnictwo diecezjalne i drukarnia w Sandomierzu (Z. Twardosz)
7. Tarty i placki. Mc publishing rae. (A. Bargieł)
8. Samochody I pojazdy , Traktor. Publicat S. A. (B. Kurek)
9. Piesek, Wydawnictwo Podsiedlisk-Raniowski i Spółka – sp. z o. o (B. Kurek)
10. Kotek, Wydawnictwo E. Jarmołkiewicz (B. Kurek)
11. Witaj, panie bałwanku!, Wydawnictwo DEBIT Sp. J (B. Kurek)
12. Królewna Śnieżka, (Bartek Kurek)

Najstarsze książki :


1. Skiba Wołody. Nad Poziomy. Biblioteka Domu Polskiego 1925 (J. Dziadkowiec)
2. Deutches Commersbuch. Strasburg. Moris Schaunburg. 1858 (W.Grońska)
3. Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej. Wydanie Szóste Poprawione. Kraków 1908 (K. Krzykawska)
4. Stasiak Ludwik, Gadzina, powieść pruska . Kraków 1906, Spółka Wydawnicza Polska (Julia Dziadkowiec)
5. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 1961, Biblioteka Narodowa Instytut bibliograficzny, Warszawa 1963 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ( Książka ze zbiorów biblioteki szkolnej)
6. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 1962, Biblioteka Narodowa Instytut bibliograficzny, Warszawa 1964, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ( Książka ze zbiorów biblioteki szkolnej)
7. Literatura piękna 1980, Biblioteka Narodowa Instytut bibliograficzny, Warszawa 1985, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ( Książka ze zbiorów biblioteki szkolnej)
8. Literatura piękna 1981, Biblioteka Narodowa Instytut bibliograficzny, Warszawa 1983, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ( Książka ze zbiorów biblioteki szkolnej
9. F. Mirandolla, Liber Tristium, Kraków 1898 (M. Pacut)
10.Arctowa Irena, Razem czy osobno. Wiedza powszechna, Warszawa 1970 (D. Bernecka)
11. Zipper Albert, Opowiadania z mitologii Greków i Rzymian, Książnica Polska, Lwów-Warszawa 1924
(A. Bargieł)
12. Mickiewicz Adam, Wybór Pism, Książka i wiedza, Warszawa 1952 (B. Żurek)
13. Pisma Bolesława Prusa, Wydał A. A. Paryski, Toledo, Ohio. U.S.A (A. Bargieł)
14. Czapik Anna , Podstawy protozoologii, Warszawa 1976, Państwowe Wydawnictwo Naukowe (A. Baran)
15. Dumas Aleksander, W dwadzieścia lat później, „Iskry” Warszawa 1957 (T. Hyrlicka)
16. Broniewska Janina, Filip i jego załoga, Nasza księgarnia, Warszawa 1974 (M. Sala)
17.Sienkiewicz Henryk, Janko muzykant, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów, 1982 (M. Sala)
18. Ustijew Jewgienij, Złota rzeka, Zrzeszenie Księgarstwa, Warszawa 1987 (M. Sala)
19.Gajdar Arkady, Timur i jego drużyna, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982 (M. Sala)
20. London Jack, Zew krwi i inne opowiadania, Iskry, Warszawa 1955 (M. Sala)
21. Okoń Jan Longin, Tecumseh, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981 (M. Sala)


                                                                                                                                          mgr A Łakomy