Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

okładka

Regulamin konkursu plastycznego
pt. ,,Stwórz swoją okładkę do książki”

 

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach.

2. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas od IV do VII klasy szkoły podstawowej.

3. Konkurs polega na zaprojektowaniu okładki swojej ulubionej książki.

4.Technika wykonania i format prac dowolny. Na odwrocie pracy należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę.

5. Spośród dostarczonych prac jury wyłoni uczestników- laureatów, którzy otrzymają nagrody i dyplomy.

6. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę: sposób ujęcia tematu, oryginalność okładki,

walory artystyczne, kompozycje, warsztat pracy, interpretację własną.

7. Prace należy dostarczyć do biblioteki w terminie od 8 do 23 października 2018 r.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 30 października 2018 r.

 

 

Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji, stwórz własną wizję, Twoją interpretację treści. Czekamy więc na niebanalne i intrygujące prace.