Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Nauczyciele

Nauczyciele

Dyrektor Gimnazjum:

Stefania Pilch

Zastępcy Dyrektora:

Marceli Pacut

Język polski:

Anna Bargieł
Beata Drabik
Krystyna Krzykawska
Stefania Pilch

Język niemiecki:

Bogumiła Perchlicka

Język angielski:
Marta Dzidek
Anna Frosztęga

Historia:

Uruszula Kuklicz
Marceli Pacut

Wos:
Danuta Nykiel
Marta Przęczek


Edukacja dla bezpieczeństwa

Marceli Pacut


Matematyka:

Anna Miętka
Maria Lipińska
Wiesława Sarzyńska
Agnieszka Świerk-Mądrala

Geografia:

Marta Przęczek
Ewa Walczyk

Biologia:

Anna Zajda
Dorota Małek-Moskal

Wychowanie do życia w rodzinie:
Dorota Małek-Moskal

Fizyka:

Jan Kaciuba

Chemia:
Anna Zajda
Anna Miętka
Dorota Małek-Moskal

Technika:

Anna Zajda

Informatyka:

Anna Miętka
Jan Kaciuba

Zajęcia artystyczne:

Jan Socha

Plastyka:

Jan Socha

WF:

Joanna Kaźnica
Celina Moskal
Sławomir Urbańczyk
Maria Zajda

Religia:

Zbigniew Łapa
Maciej Matoga

Muzyka

Aleksandra Łakomy

Pedagog szkolny:

 Teresa Chodnik-Bigaj

Pedagog specjalny:

Katarzyna Tyrpa

Biblioteka:

Aleksandra Łakomy
Dorota Węgrecka-Wójcik

Świetlica:

Urszula Kuklicz
Jan Socha
Dorota Węgrecka-Wójcik