Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWAW SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IMIENIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W SUŁKOWICACH W CZASIE REALIZACJ ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
Z ELEMETAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Procedura w załączniku