Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

konkurs plastyczny

 

Konkurs Plastyczny o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

 

W dniach 23.09-30.09 w naszej szkole odbył się Konkurs Plastyczny o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, którego organizatorem byli wychowawcy szkolnej świetlicy( Ewa Walczyk ,Marta Przęczek) oraz dyrekcja szkoły .Wzięli w nim udział uczniowie z klas I-III. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci szkolnych oraz rozwijanie zdolności plastycznych. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki w postaci artykułów szkolnych .Pozostali uczniowie również zostali wyróżnieni.

 Pierwsze miejsce uzyskali następujący uczniowie:

 - Jakub PitalaIa

 -Mateusz Nowak Ib

 -Lena Rusek IIa

 -Piotr Cyganik IIb

 -Igor Biela IIIa

 - Filip Furgała  IIIb

 Drugie miejsce otrzymali uczniowie:

 -Jan CiężkowskiIa

 -Anna Gąsienica Mikołajczyk Ia

 -Maksymilian Biela Ib

 -Milena PućIIa

 -Blanka BlakIIa

 -Hubert JakóbikIIb

 -Oliwia Kiszka IIb

 -Weronika Biela IIIa

 -Patrycja Gruca IIIa

 Trzecie miejsce otrzymali uczniowie:

 -Jan Stręk Ia

 -Joanna Biela Ia

 -Nikodem Król Ib

 -Julia Bochenek IIa

 -Oliwia Maniecka IIb

 -Karolina Wilk IIb

 -Wiktoria Stręk IIIa

 -Magdalena Milczarek IIIa

                                                                                     Ewa  Walczyk

ZDJĘCIA-KLIKNIJ