Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Terminarz roku szkolnego

Terminarz roku szkolnego

Terminarz  - rok szkolny 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 r.
2. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczono-wychowawczych
21.06.2019 r.
3. Zebranie ogólne

13.09.2018 r.
15.11.2018 r.
10.01.2019 r.
02.04.2019 r.
29.05.2019 r.

4. Dyżur pedagogiczny nauczycieli
w godz. 15:30 - 17:00
Dni otwarte (planowane terminy)

02.10 2018 r
04.12.2018 r.
05.03.2019 r.
07.05.2019 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 - 31.12.2018 r.
6. Zebrania klasowe  - podsumowanie
I semestru (przewidywany termin)
10.01.2019 r.
7. Ferie zimowe 14.01.2019 - 27.01.2019 r.
8. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019 - 23.04.2019 r.
9. Dni wolne bez konieczności odpracowania

02.11.2018 r.
02.05.2019 r.

10. Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna 14.06.2019 r.
11. Próbny egzamin gimnazjalny dla klas III termin zostanie
ogłoszony
12. Egzamin gimnazjalny klas III 10.04.2019 r.
11.04.2019 r.
12.04.2019 r.
13
Egzamin ósmoklasisty

15.04.2019 r.
16.04.2019 r.
17.04.2019 r.

14. Family Fest 10
02.06.2019 r.