informacja_obiady

Utworzono: środa, 30, wrzesień 2020 04:04
Poprawiono: czwartek, 15, październik 2020 17:10
Opublikowano: środa, 30, wrzesień 2020 04:04
Administrator
Odsłony: 153

 

Informacje dotyczące korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach na rok szkolny 2020/2021

 

 

Dyrektor Szkoły informuje, że istnieje możliwość wykupienia przez uczniów obiadów w stołówce szkolnej. Zapisy na obiady prowadzi intendent lub  wychowawca klasy.

 

Jednocześnie przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnych obiadów
w szkole.

 

Warunek: dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 792,00 zł (netto). Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, tel. 12 272-50-20, 12 272-50-21      Cena obiadu: 4 zł.

 

Obiad dwudaniowy bez możliwości wykupu tylko jednego dania.

 

Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca u intendenta w strefie przeznaczonej dla rodziców (prosimy nie wchodzić na jadalnię).

 

Wpłaty można dokonać w godzinach do tego wyznaczonych:

 

  7:30 - 8:00

 

11:40 - 12:00                          

 

14:00 - 14:30    

 

(Godziny te mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców).

 

Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.

 

Nieobecność ucznia należy zgłosić u intendenta lub telefonicznie pod numerem tel. 12 273 35 22 danego dnia do godziny 8:00.

 

Niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi.

 

Ważne!  Rezygnacje z obiadów należy zgłosić u intendenta przed rozpoczęciem nowego miesiąca.    

 

Koszt obiadów w miesiącu październiku wynosi: 84,00 zł

 

Zapraszamy wszystkie dzieci na zdrowe i smaczne obiady !

 

 

Aktualności