Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

zestaw 1

 

Zadania konkursowe z matematyki

Zestaw 1

(08.02-19.02.2016)

 

 

 1. Każdy z ułamków przedstaw w postaci ułamka zwykłego:

  a) 0,(7) b) 0,(21) c) 0,7(3)

 2. Uzasadnij, że liczba : 39 +310+ 311 jest podzielna przez 13.

 3. Cenę wieczorowej sukienki obniżono dwukrotnie: najpierw o 10% , a potem o 20%. Po obniżkach sukienka kosztowała 216 zł. Jaka była jej cena przed obniżkami?

 4. Z drutu o długości 48cm wykonano szkielet ostrosłupa prawidłowego czworokątnego
  o wszystkich krawędziach równej długości. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

 5. Dany jest trapez ABCD (ABCD), w którym podstawy mają długość 9cm i 16cm

  a przekątne 15cm i 20cm. Oblicz obwody trójkątów ABS i CDS, gdzie S jest punktem przecięcia przekątnych.

 6. Andrzej zapytał Wojtka, ile ma lat. Wojtek odpowiedział: „Teraz mam 2 razy więcej lat niż Ty miałeś, gdy ja byłem w Twoim wieku. Gdy Ty będziesz w moim wieku, razem będziemy mieć 54 lata”. Ile lat ma Wojtek?

 7. W autobusie było 40 pasażerów. Na pierwszym przystanku wsiadło 2 mężczyzn i k+3 kobiety. Na drugim przystanku wysiadło 4 mężczyzn oraz kobiet. Okazało się, że w autobusie jest teraz o 4 pasażerów więcej, a liczba mężczyzn stanowi 3/8 liczby kobiet. Ile kobiet było początkowo w autobusie?

 8. Znajdź wszystkie pary liczb naturalnych, których NWD jest równe 15, a NWW 315.

 9. Pokaż, że dwusieczne kątów przy podstawie równoległoboku są prostopadłe.