Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Regulamin konkursu na tytuł gazetki szkolnej

Regulamin konkursu na tytuł gazetki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach

 

 

  1. Celem konkursu jest wybór tytułu gazetki szkolnej.
  2. Organizator: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach.
  3. Uczestnicy: uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach.
  4. .Forma: Propozycja tytułu gazetki szkolnej wraz z krótkim (1-2 zdania) uzasadnieniem dostarczona na kartce papieru do nauczycieli bibliotekarzy wraz z imieniem, nazwiskiem i klasą autora nazwy.

Termin konkursu

                Termin: od 1 do 13 października 2017 r.

Jury:

  1. Dyrektor: mgr Stefania Pilch
  2. Opiekun samorządu uczniowskiego: mgr Dorota Węgrecka- Wójcik
  3. Przewodniczący samorządu uczniowskiego: Dawid Domas
  4. Nauczyciele bibliotekarze: mgr Anna Gatlik, mgr Ewa Nasiadka

Tytuł zostanie wyłoniony podczas głosowania większością głosów. Głosujący nie będą znali danych autorów nazw. Z obrad jury zostanie sporządzony protokół.

Kryteria oceniania

-                    zwięzłość (0-2pkt)

-                    poprawność językowa (0-2pkt)

-                    uzasadnienie (0-2pkt)

 

 

Serdecznie zapraszamy!