Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Odblaskowa Szkoła

Temat: Realizacja konkursu „Odblaskowa Szkoła”

 

         Od dnia 31 sierpnia 2014 roku w Polsce każdy, kto porusza sie pieszo po zmroku drogą poza terenem zabudowanym, ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

         W odpowiedzi na wprowadzenie wymienionego obowiązku oraz mając na uwadze zmieniające się warunki atmosferyczne i wcześnie zapadający zmrok, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach przygotowali plakaty oraz gazetki tematyczne przypominające pieszym o konieczności bycia widocznym po zmroku, dla bezpieczeństwa swojego i innych użytkowników dróg.

Bardzo dziękujemy za podjęte działania.

Katarzyna Dąbrowska