Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

1B

j.angielski

30.04.2020r.

Open your book at page 61.

Czytaj więcej: j.angielski