Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

List MEN

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców