LIST RADY RODZICÓW

Utworzono: środa, 14, listopad 2018 15:03
Poprawiono: środa, 01, maj 2019 05:02
Opublikowano: środa, 14, listopad 2018 15:03
Administrator
Odsłony: 464

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 40 zł za każde dziecko na rok . Na wstępie pragniemy podkreślić, że każda najmniejsza kwota jest wsparciem dla Szkoły a jednocześnie zachęcamy wszystkich Państwa do jak największych wpłat na nasz fundusz ponieważ dzięki Waszej pomocy  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i poprawiać jakość nauczania.

Zebrane pieniądze, po konsultacjach z rodzicami, nauczycielami oraz Dyrekcją Szkoły przeznaczone będą na:

Część pozyskanych środków chcemy przeznaczyć na:

 

Wyżej wymienione cele mogą zostać zrealizowane tylko dzięki Państwa pomocy, dlatego jeszcze raz prosimy o liczne wsparcie naszego wspólnego Funduszu. Informujemy również, że każda klasa może starać się o dofinansowanie własnych potrzeb i pomysłów np., wycieczka klasowa, pomoce dydaktyczne do sali lekcyjnej, dlatego im większe wpływy na fundusz Rady Rodziców z danej klasy tym większa dla niej możliwość wsparcia.

My jako Rada Rodziców możemy obiecać, że będziemy się starać o pozyskanie dodatkowych funduszy od prywatnych darczyńców, którzy już dziś wspierają nasze dzieci przekazując darowizny na rzecz Rady Rodziców.

z Wyrazami Szacunku

Rada Rodziców

Wpłat należy dokonywać:

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2

ul. Sportowa 51, 32-440 Sułkowice

 

BSR KRAKÓW Nr konta: 57 8589 0006 0170 0810 0317 0001

w tytule wpłaty proszę dopisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

wszystkie informacje na stronie internetowej: sp2.sulkowice.pl w zakładce rada rodziców.