Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

NOWY ROK SZKOLNY – NOWY POCZĄTEK

 

1 września 2014 roku po ponad dwóch miesiącach wakacji w Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Przypomniał on uczniom zgromadzonym na szkolnej hali sportowej o kolejnym etapie drogi edukacyjnej, który będą musieli pokonać w roku szkolnym 2014/15. Na drodze tej będą otrzymywać wsparcie swoich nauczycieli i wychowawców. Na hali sportowej oprócz Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów i przedstawicieli Rodziców znaleźli się również Szanowni Goście. Obecny był przede wszystkim Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Andrzej Pająk. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego uświetniły swoją obecnością również Władze Gminy. Tak więc obecny był Burmistrz Sułkowic, Pan Piotr Pułka oraz Zastępca Burmistrza, Pani Rozalia Oliwa. Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Stefania Pilch, która bardzo serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych na Uroczystym Apelu, zwłaszcza zaś uczniów gimnazjum, dla których rozpoczyna się kolejny rok wielkiej pracy i wspaniałych szkolnych przygód. Następnie swe słowo do Zebranych skierował Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Andrzej Pająk. Nawiązał on w swojej wypowiedzi do kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Życzył Uczniom, aby wytrwale się uczyli i stale mogli się cieszyć wolnością oraz dobrodziejstwami, jakie daje życie w pokoju i międzynarodowej przyjaźni. Głos zabrał również Burmistrz Sułkowic Pan Piotr Pułka, który serdecznie przywitał całą Społeczność szkoły oraz życzył Nauczycielom i Uczniom owocnej współpracy w nowym roku szkolnym. Na progu nowego roku szkolnego swe życzenia dla Dyrekcji oraz Nauczycieli i Uczniów skierowała również pani Bernadetta Koźlak, Przewodnicząca Rady Rodziców. W dalszej części Uroczystego Apelu wystąpił również opiekun Samorządu Uczniowskiego Tomasz Tatar, który przypomniał uczniom kilka faktów związanych z 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz o czasach okupacji hitlerowskiej i sowieckiej w latach 1939 – 1945. Następnie głos zabrała Pani Wicedyrektor Dorota Małek – Moskal, informując uczniów o aspektach organizacyjnych rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. W czasie apelu pracę rozpoczęło nowe Prezydium Samorządu Uczniowskiego w składzie: Małgorzata Bargieł z kl. III b (przewodnicząca), Jolanta Kania z kl. III e (zastępca), Barbara Śliwa z kl. II a (skarbnik) oraz Alicja Bochenek z kl. III d (sekretarz). Po uroczystej Akademii uczniowie udali się wraz z wychowawcami do klas.

Tomasz Tatar

Opiekun

Samorządu Uczniowskiego