Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

DKEN

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Święto to ustanowiono 27 kwietnia 1972 r. pod nazwą Dnia Nauczyciela. W 1982 r. zostało ono przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej i od tego momentu dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.

Włączając się w obchody tego dnia, uczniowie i wszyscy pracownicy naszej Szkoły uczestniczyli w uroczystym apelu. Naszą tradycją stało się już połączenie obchodów Dnia Edukacji Narodowej z uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych, które odebrała p. dyrektor Stefania Pilch. Następnie po wysłuchaniu życzeń płynących od rodziców i uczniów przyszedł czas na prezentację talentów klas pierwszych.

Klasa I a zaprezentowała "Szkolną Telewizję Kablową" .

Uczniowie klasy Ib zaśpiewali romantyczną piosenkę o miłości do szkoły a ci, którzy śpiewać nie lubią, swoje uczucia wyrazili za pomocą gestów.

W wykonaniu klasy I c obejrzeliśmy "Galę Mistrzów" .

Kolejna klasa, Id przedstawiła wyniki swoich kilkuletnich badań i obserwacji nad rodzajami uczniów i ich zachowaniami.

Na koniec piosenkę o swojej klasie zaprezentowała utalentowana muzycznie i rozśpiewana klasa Ie.

Niespodzianką dla uczniów klas pierwszych okazał się sprawdzian z wiadomości o naszym Gimnazjum, który przygotowała i przeprowadziła zastępca dyrektora p. Dorota Małek - Moskal.

Na zakończenie, z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy krótkiego koncertu chóru szkolnego.

Barbara Biel

 

Przebieg uroczystości w obiektywie