Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

wycieczka III e

Refleksje z wycieczki

 

25 listopada 2014 r. kl. III e odbyła wycieczkę do miejsca, które jest symbolem Holocaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach - do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie obiektów i wystaw stałych na terenie obozu Auschwitz I oraz obiektów poobozowych w Auschwitz II-Birkenau. Wprowadzenie zostało przez przewodnika dokonane przed bramą obozową z napisem „Arbeit macht frei”. Podczas zwiedzania bloków: 5, 6, 11 uczestnicy mogli obejrzeć fotografie dokumentalne, fotokopie dokumentów obozowych, sprzęty i wyposażenie pomieszczeń więźniarskich oraz poznać warunki rejestracji i egzystencji więźniów. Ogromne wrażenie zrobiły zgromadzone tu eksponaty stanowiące rzeczy odebrane więźniom, głównie Żydom m. in. walizki, przedmioty codziennego użytku. Wstrząsające wrażenie zrobiło krematorium i komora gazowa. W bloku 27 uczniowie obejrzeli wystawę Szoa, co pozwoliło im lepiej zrozumieć problem zagłady Żydów. Podczas zwiedzania placu apelowego i dziedzińca przy Bloku Śmierci poznali zagadnienie obozowego reżimu i terroru.

Pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu przylegającym do bloku 11 uczniowie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz, aby uczcić pamięć wszystkich, którym naziści w tym miejscu zgotowali tak straszny los.

Na terenie Auschwitz II - Birkenau uczestnicy wycieczki poznali historię założenia obozu, warunki transportu oraz selekcji dokonywanej na obozowej rampie, a zwiedzając dwa baraki, poznali nieludzkie warunki egzystencji więźniów.

Zakładane cele wycieczki, m.in. poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II wojny światowej, zapoznanie z historią i funkcjonowaniem obozu koncentracyjnego, poznanie świadectw Holocaustu, zostały osiągnięte. Obserwując zachowanie uczniów, skupienie i zainteresowanie, z jakim słuchali przewodnika, wyrażone przez nich opinie, że każdy powinien odwiedzić to miejsce, jestem przekonana, że wycieczka przyczyni się do kształtowania się w jej uczestnikach postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie.

                                                                                         Wychowawca kl. III e

                                                                                       Krystyna Krzykawska