Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO

„Witaj Majowa Jutrzenko, Świeć Naszej Polskiej Krainie!”

 

Dnia 30 kwietnia 2015 roku w Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach odbyła się uroczysta akademia poświęcona 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program uroczystości miał na celu przybliżenie społeczności szkolnej postaci oraz wydarzeń, dzięki którym doszło do zapisania jednej z najpiękniejszych kart w historii Polski- uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Ta nietypowa lekcja historii i patriotyzmu rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie Pan Marceli Pacut skierował do zebranych przemówienie nawiązując do wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Nowa ustawa zasadnicza zlikwidowała szkodliwe praktyki dawnej Rzeczypospolitej, do których należały: liberum veto, prawo odmówienia posłuszeństwa królowi, konfederacje, rokosze i wolną elekcją. Konstytucja wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Informacje historyczne na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja przeplatane były recytacją okolicznościowych wierszy i śpiewem patriotycznych pieśni przez chór pod kierunkiem Pani Aleksandry Łakomy.

M. Pacut