Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

ewaluacja

Dyrektor Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach uprzejmie informuje, że w dniach 10 - 23.11.2015 r. w naszej szkole zostanie przeprowadzona ewaluacja (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej §8 ust. 1 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Ewaluacja będzie obejmować zbieranie i analizowanie informacji zebranych w badaniach, co wiąże się z przeprowadzaniem wywiadów grupowych i ankiet z uczniami i rodzicami.

Z poważaniem

Dyrektor Gimnazjum

Stefania Pilch