Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

11_listopada

„Ta, co nie zginęła”

 

Narodowe Święto Niepodległości to jedna z najważniejszych uroczystości w naszym kraju. Warto wdzięczną myślą zwrócić się ku działaniom Polaków i przypomnieć, jak z patriotyzmu, entuzjazmu, z walki i idei rodziła się Polska, jak wykuwała się wolność.

Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo

I wolność to jest tyle, ilu nas dziś żyje”

                               ( J. Radzymińska Jest jeden czas miłości )

W naszej szkole odbyła się z tej okazji uroczysta akademia, która była jednocześnie prezentacją projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów klasy I c. Składała się ona z dwóch części: wprowadzenia, wygłoszonego przez Pana mgr Marcelego Pacuta, w którym przypomniano ważne wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem przez Polaków niepodległości oraz części poetycko – muzycznej.

Recytacja wierszy patriotycznych, wzbogacona o ruch sceniczny, spotkała się z żywym odbiorem uczniów i nauczycieli, co wyrazili długotrwałymi oklaskami. Wziąwszy pod uwagę, że dla wykonawców był to debiut w takiej roli, więc nie zabrakło tremy, spisali się bardzo dobrze. Dali słuchaczom okazję do chwili refleksji nad tym, że spełnienie marzeń Polaków o Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej wymagało wielkiej woli walki, ofiarności, wytrzymania wszystkich przeciwności. To świetna okazja, aby uświadomić sobie, jak ważne w życiu narodu są wartości moralne, oddać szacunek dla dokonań minionych pokoleń.

Wszystkich zachwyciły piosenki śpiewane przez chór szkolny. Repertuar, z dominującym motywem wolności, żołnierskich losów młodych Polaków, piękna rodzinnego kraju został dobrany przez Panią mgr Aleksandrę Łakomy. Każdy z zaśpiewanych utworów był nagradzany brawami.

Na zakończenie Pani Dyrektor mgr Stefania Pilch podkreśliła rolę refleksji nad losem Ojczyzny i działaniach bohaterów narodowych. Uzmysłowiła, że wolność to wartość, o którą trzeba szczególnie zabiegać, a rocznica odzyskania niepodległości to okazja do tego, aby rozważać, na czym polega współczesny patriotyzm. Na pytanie ewaluacyjne o odczucia, jakie im dzisiaj towarzyszą, uczniowie najczęściej wymieniali: dumę, radość, wzruszenie.

Krystyna Krzykawska