Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

projekt 1c

„Ta, co nie zginęła” – świętujemy rocznice narodowe.

Taki temat projektu, którego motto zostało zaczerpnięte z wiersza Edwarda Słońskiego, zasugerowała uczniom klasy I c wychowawczyni, mgr Krystyna Krzykawska, na co wpływ miało zadanie przygotowania akademii z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie, wspólnie z opiekunem projektu, ustalili istotne dla jego zrealizowania zagadnienia oraz zadania do wykonania. Nauczycielka, biorąc pod uwagę uzdolnienia i predyspozycje uczniów, zaproponowała role w programie artystycznym – montażu poetyckim. Podczas realizacji tego zadania uczniowie pracowali nad interpretacją tekstów - dykcją, tempem mówienia, intonacją głosu oraz ruchem scenicznym. Doskonalili swoje zdolności recytacyjne, ale też umiejętność publicznej prezentacji swoich umiejętności. Wziąwszy pod uwagę, że w próbach uczestniczyli wszyscy uczniowie, także ci, którzy nie wygłaszali tekstów, mieli oni okazję kształcić swoją wrażliwość na piękno poezji patriotycznej.

Uczniowie mieli do wykonania także inne zadania. Zespół odpowiedzialny za dekorację przygotował planszę, na której umieścił motto oraz ważne daty – rozbiorów, powstań narodowych, szczególnie wyróżniając rok 1918. Proste, brzozowe krzyże stojące wśród suchych, jesiennych liści oraz mapa Polski „skuta” łańcuchem miały skłonić odbiorców do zadumy i refleksji.

Inni uczniowie przygotowywali gazetki: Symbole narodoweRocznica odzyskania niepodległości, które można obejrzeć w sali 23 oraz na korytarzu szkolnym. Poszukując materiałów, wyszukiwali informacje na temat hymnu, barw narodowych i ich symboliki, godła oraz wydarzeń poprzedzających odzyskanie niepodległości. To pozwoliło im na wzbogacenie wiedzy na temat ważnego wydarzenia historycznego – odrodzenia państwa polskiego oraz pogłębienie szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków.

Narrator, „przemycając” w trakcie występu uczniów informacje historyczne, podkreślił przede wszystkim znaczenie postawy całych pokoleń Polaków, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości, co pozwoliło odbiorcom uświadomić sobie, jak wielką rolę odgrywają wartości moralne w życiu narodu. Szczególnie zaznaczył, że katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie złamała narodu polskiego, który, rozdarty pomiędzy zaborców i intensywnie wynaradawiany zachował jedność i tożsamość, a próby narzucenia Polakom własnej kultury, języka i obyczajów okazały się daremne. Niepodległa Polska rodziła się z entuzjazmu, patriotyzmu, nadziei. Ostatnim etapem był okres I wojny światowej. Uczniowie, którzy z przejęciem recytowali wiersz E. Słońskiego Rozdzielił nas, mój bracie, oddali trudne doświadczenia Polaków, którzy zostali zmuszeni do walki w szeregach wrogich armii i los niejednokrotnie postawił ich naprzeciwko siebie - „w dwóch wrogich sobie szańcach”.

Tym dobitniej wybrzmiały wygłoszone przez jednego z uczniów fragmenty oświadczenia Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 r., „[...] pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie niepodległej Polski [...]”. Podczas recytacji kończącego występ wiersza, po słowach „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!”, dwaj uczniowie zerwali „łańcuch kajdan” z mapy Polski.

W montaż poetycki zostały wplecione piosenki wykonane przez chór szkolny. Jego opiekunka, Pani mgr Aleksandra Łakomy, dokonując wyboru utworów i ich aranżacji oraz przygotowując do ich wykonania miała na celu wywołanie wzruszenia i zadumy, co znakomicie jej się udało, o czym świadczyły entuzjastyczne brawa towarzyszące wykonaniu każdej piosenki.

Prezentacja projektu miała miejsce 10.11.2015 r. Występ klasy I c obejrzeli Uczniowie, Dyrekcja i Nauczyciele. Spotkał się on z ciepłym przyjęciem i został nagrodzony brawami.

                                                 Opiekun projektu

                                                                       Wychowawca klasy I c

                                                                       Krystyna Krzykawska