Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

SZUKAŁEM WAS

SZUKAŁEM WAS

Montaż słowno – muzyczny
w rocznicę wyboru na papieża Jana Pawła II

W płomykach świec, w cieple rąk, w bólu słów
On ciągle jest, on nadal trwa, przychodzi znów ( …)
Z Wadowic Piotr, pielgrzym łez, skała skał
Dla wszystkich nas , dla wszystkich ras , pokoju chciał (…)
Panie, Ty co nas w opiece swojej masz- Ty wiesz
Ty co w każdym płatku róży trwasz- Ty wiesz
Że wezwałeś tam, do niebieskich bram
Piotra co ojcował nam
Ty wiesz...

W słowa tej pieśni, rozpoczynającej montaż słowno- muzyczny Szukałem Was…, przygotowany przez mgr Aleksandrę Łakomy i uczniów z koła teatralnego naszego gimnazjum, wsłuchiwali się zebrani 23.10.2015 r. (piątek) w Sułkowickim Ośrodku Kultury o godz. 15.00 wszyscy chętni mieszkańcy gminy z Panem Burmistrzem Piotrem Pułką, Panią Wiceburmistrz Rozalią Oliwą, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej mgr Krystyną Sosin i Panią Dyrektor naszego gimnazjum, mgr Stefanią Pilch na czele. Aktorzy przechodząc w ciemności po scenie, w takt nostalgicznej melodii, niosąc w dłoniach i sercach symboliczne światełko, poszukiwali wspólnie śladów Ojca Świętego. Wypowiedziane słowa i wyśpiewane przez młodzież pieśni wyrażały wdzięczność za pontyfikat naszego kochanego Papieża i były prośbą o siłę, wiarę i mądrość. Dodaj siły nam i wiary (…). Niech Twe proste mądre słowa porządkują chaos w głowach. (..) Ucz jak innych nieść brzemiona, jak słabości swe pokonać i jak w sercu Cały można zmieścić świat”.
Spektakl powstał z inicjatywy komisji oświaty rady Miejskiej w Sułkowicach.
Scenariusz przedstawienia opracowała mgr Aleksandra Łakomy.

Uczestnicy: Julia Dziadkowiec 1a, Kamila Syska 1a, Barbara Żurek 1a, Karolina Żurek 1e , Katarzyna Bochnia 1e, Sonia Stręk 1e, Zuzanna Szumilewicz 2b, Wiktoria Bochenek 2c, Dagmara Bernecka 2c, Sylwia Mielecka 2e, Izabela Temple 2e, Patrycja Łapa 2e, Katarzyna Śliwa 3a, Barbara Śliwa 3a, Martyna Kuchta 3c, Wiktoria Stręk 3c, Kinga Oliwa 3c, Angelika Latoń 3c.Spektakl Szukałem Was na Gminnych uroczystościach niepodległościowych
11 listopada 2015 r., na prośbę władz samorządowych, spektakl Szukałem Was.. został ponownie zaprezentowany w strażnicy OSP w Sułkowicach, podczas Święta Niepodległości i gali wręczania Nagród Samorządowych. Jak napisała dziennikarka lokalnej gazety „tak spodobał się radnym, że postanowili zaprosić wykonawców (…), podkreślając tym samym jak wielki wkład we współczesne dzieło niepodległości miał św. Jan Paweł II ‘’(Klamra październik- listopad 2015).

mgr Aleksandra Łakomy