Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

dzien nauki i samorządności

DZIEŃ NAUKI I SAMORZĄDNOŚCI W GIMNAZJUM IMIENIA STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W SUŁKOWICACH

 

 

            21 marca 2016 roku w pierwszy dzień wiosny Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach zorganizował Dzień Samorządności.

Tegoroczne obchody Dnia Samorządności rozpoczęliśmy od spotkania z Panią Krystyną Sosin-Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Sułkowicach i Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Celem spotkania, które prowadził opiekun Samorządu Uczniowskiego Marceli Pacut, było przybliżenie uczniom mechanizmów samorządności lokalnej i porównanie jej z samorządnością uczniowską. Pani Krystyna Sosin przedstawiła uczniom zasady funkcjonowania rady miejskiej, wyjaśniła, na czym polega praca radnego, wymieniła priorytety Rady Miejskiej w Sułkowicach na bieżący rok. Uczniowie pytali gościa o trudności związane z pełnieniem funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, o sukcesy osiągnięte podczas sprawowania funkcji radnej oraz o motywy ubiegania się o mandat radnego.

Następnym punktem obchodów Dnia Nauki i Samorządności były godzinne warsztaty, których celem było doskonalenie funkcji percepcyjnych, zdolności plastycznych i umiejętności logicznego myślenia. Uczniowie, pracując w grupach, musieli się zmierzyć z zadaniami na spostrzegawczość: odgadywali liczbę twarzy umieszczonych na jednym obrazie, rozpoznawali odgłosy zwierząt, rozszyfrowali wiadomości zapisane alfabetem Morsa oraz tworzyli obraz złożony z punktów. Po wykonaniu tych zadań uczniowie przystąpili do kolejnego etapu rywalizacji. Tym razem zostali poproszeni o przygotowanie planu jednodniowej, atrakcyjnej i oszczędnej wycieczki klasowej do Krakowa, zaprojektowanie koszulki promującej nasze gimnazjum, stworzenie projektu wiosennego ubrania oraz zrobienie tabla klasowego.

Dzień Samorządności zakończył się ogłoszeniem zwycięzców. Klasa III a triumfowała w głosowaniu na najlepszy projekt koszulki promującej gimnazjum, a klasa I c wymyśliła najciekawszą wiosenną stylizację.

M.Pacut