podręczniki

Nadrzędna kategoria: WYDARZENIA
Utworzono: piątek, 24, czerwiec 2016 04:02
Poprawiono: poniedziałek, 27, czerwiec 2016 14:06
Opublikowano: piątek, 24, czerwiec 2016 04:02
Administrator
Odsłony: 230

Sułkowice, 23.06.2016r.

  Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas pierwszych i drugich.

 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 811z późn. zam.), wprowadza dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

W Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Sułkowicach dokonała wyboru podręczników.

Odbiór podręczników dla uczniów klas pierwszych i drugich nastąpi w terminie ogłoszonym na stronie internetowej www.gimnazjum.sulkowice.pl (koniec sierpnia).

 

Nauczyciel bibliotekarz                                                                                 Dyrektor Gimnazjum
mgr Aleksandra Łakomy                                                                                 mgr Stefania Pilch