Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

zaproszenie

Spotkanie integracyjne

Dyrektor wraz z wychowawcami zaprasza uczniów klas pierwszych na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w Gimnazjum w Sułkowicach przy ulicy sportowej 51
w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godzinie 900.