Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

rozpoczęcie

Uwaga

Uczniowie dojeżdżający 1 września 2016 r. autobusy do szkoły zostaną podstawione w Harbutowicach i Biertowicach przy kościołach po mszy św. rozpoczynającej rok szkolny.