Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

spotkanie integracyjne

W dniu 31 sierpnia 2016 roku odbyło się spotkanie interacyjne.