Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

1_listopada

"Wszystko to, czego dotknie miłość, staje się nieśmiertelne."

Romain Rolland

 

 

         Powoli dobiega końca październik, dni stają się krótsze, a zmrok szybciej zapada. Cmentarze miejsca przeważnie spokojne, pełne ciszy i tajemniczej zadumy, ożywają. Rzesze ludzi przychodzą, aby posprzątać groby bliskich, przyjaciół, zasłużonych dla miejscowości oraz tych, o których często zapomniano, przygotowując je na listopadowe święta.  

         27 października br. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas oraz uczestnicy Koła Regionalnego przy gimnazjum w Sułkowicach udali się wraz z opiekunami mgr Maciejem Matogą i mgr Martą Przęczek na cmentarz parafialny organizując kolejny raz akcję: "Sprzątamy zapomniane nagrobki cmentarza w Sułkowicach". Na początku zadbano o nagrobki byłych duszpasterzy: ks. Józefa Sadzika, ks. dziekana Jana Sidełko oraz ks. kanonika Józefa Grosa. Wyrazem hołdu dla przodków było uporządkowanie miejsca spoczynku ofiar hitlerowskiego terroru - pacyfikacji. Jedna z uczennic czytając imiona, nazwiska i wiek pomordowanych była wstrząśnięta, że większość stanowiły osoby poniżej trzydziestego roku życia, wspominają również, iż pamięć o nich jest nadal żywa w jej domu.

         Troszcząc się o groby bliskich nie możemy omijać tych, które są zapomniane. Uczestnicy posprzątali jedną bezimienną mogiłę oraz grób z drugiej połowy XIX wieku, w którym spoczywa młoda kobieta. Uczennice były pod wrażeniem prośby zamieszczonej na nagrobku, w której mąż i dzieci zmarłej proszą o modlitwę. Całość akcji zakończyło wykonanie kilku zdjęć i modlitewna zaduma.

 

M. Matoga

M. Przęczek