Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Nie dajmy zginąć poległym

„Nie dajmy zginąć poległym”

 

                                                / Zbigniew Herbert /

   Cytat zaczerpnięty z wiersza Zbigniewa Herberta stanowił motto akademii zorganizowanej w Naszej Szkole dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy  Wyklętych”.
Pani Dyrektor, mgr Stefania Pilch, przywitała  uczniów i nauczycieli oraz Gości: zastępcę Burmistrza Gminy Sułkowice Panią mgr Rozalię Oliwę oraz  redaktora Gazety Gminnej Klamra Panią  Annę Witalis Zdrzenicką.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu szkoły mgr Krystyna Krzykawska w krótkim wprowadzeniu przybliżyła zebranym historię Żołnierzy Wyklętych.
„Żołnierzami Wyklętymi” lub „Żołnierzami Niezłomnymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stanęli w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, prawa do życia w wolnej, suwerennej ojczyźnie. Było pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko siłą narzuconej komunistycznej władzy. Oznaczało trwanie w oporze w kraju, często w imię solidarności z tymi, którzy nie mogli wyjść z lasu. Dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni, choć ścigani i prześladowani, gotowi byli toczyć nierówną walkę, wypełnić złożoną przysięgę.
W roku największej aktywności zbrojnego podziemia działało w nim bezpośrednio 150 – 200 tysięcy konspiratorów. 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom zaopatrzenie, wywiad, schronienie i łączność. Ogółem daje to ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.

 Do najbardziej znanych żołnierzy niepodległościowego podziemia należeli:
Rotmistrz Witold Pilecki „Witold”
August Emil Fieldorf „Nil”
Danuta Siedzikówna „Inka”
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”
Hieronim Dekutowski „Zapora”
Feliks Selmanowicz  „Zagończyk”
Edward Taraszkiewicz „Żelazny”
Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”

 Za koniec zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierżanta Józefa Franczaka pseudonim „Lalek” w obławie  na Lubelszczyźnie 21 października 1963r.
            W latach 1945 – 1956, według ciągle niepełnych danych, ponad 20 tysięcy żołnierzy podziemia  zginęło w walkach lub zostało zamordowanych w więzieniach. Straconych chowano w bezimiennych grobach, z których wiele do dzisiaj nie zostało zidentyfikowanych.
            W czasach PRL - u  skazano ich  na niebyt, „wyklęto” z naszej narodowej pamięci. Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w walce, zostali zamordowani w więzieniach lub po prostu zmarli - od lat występowali z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd Żołnierzom Niezłomnym.

 4 lutego 2011 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy  Wyklętych”.

  Data nie została wybrana przypadkowo. W tym dniu w 1951r. w mokotowskim więzieniu zostali zamordowani przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, tworzący ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945r. dzieło Armii Krajowej.

 Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy II c. Zaprezentowali montaż poetycki, na który składały się wiersze, listy pisane przez skazanych z więzienia, scenki. Uwypuklono sylwetki szczególnie wybitnych Żołnierzy Niezłomnych, zawieszając na planszy ich portrety, podając informację o okolicznościach śmierci i miejscu pochówku oraz składając przy nich symboliczne, biało – czerwone kwiaty. Występ uczniów uświetnił chór szkolny, który, pod przewodnictwem mgr Aleksandry Łakomy, zaśpiewał kilka pieśni patriotycznych.

 Na zakończenie zabrała głos Pani Dyrektor, mgr Stefania Pilch, która podziękowała uczniom klasy IIc oraz wychowawcy za występ, podkreślając staranne, pełne zaangażowania przygotowanie specyficznej lekcji historii, podkreślającej znaczenie pamięci o tych, dla których patriotyzm był siłą integrującą do walki o wolność oraz źródłem przetrwania tych, którzy w czasach trudnych przeszłości dawali świadectwo patriotyzmu.

 

Krystyna Krzykawska