Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

spotkanie kwieceń

W dniu 4 IV 2017 r. (wtorek) o godz. 1700 odbędą się spotkania z&nbsprodzicami/opiekunami uczniów

ZAPRASZAMY