Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

spotkanie maj

16.05.2017 r. (wtorek)  o godz. 1630 odbędą się spotkania z rodzicami (opiekunami) uczniów.

ZAPRASZAMY