Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

spotkania-wrzesień

W dniju 14 września 2017 r. (czwartek) odbędą się spotkania
z rodzicami/opiekunami uczniów.

Terminy spotkań na świetlicy:

1600 - klasy IA i 1B

1630 - klasy IVA, IVB, IIA - IIE

1700 - klasy IIII

ZAPRASZAMY