Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Jestem widoczny na drodze

Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Jestem widoczny na drodze-jestem bezpieczny”.

 

            Szkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Jestem widoczny na drodze-jestem bezpieczny” został rozstrzygnięty dnia 18.10.2017r.

 

Celem konkursu było:

  • poszerzanie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i ze szkoły,
  • promowanie pozytywnych zachowań pieszego jako świadomego uczestnika ruchu drogowego,
  • uświadamianie znaczenia noszenia odblasków (zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym),
  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów.

 

            W zmaganiach konkursowych wzięło udział 30 uczniów klas pierwszych, 23 uczniów klas czwartych i 18 uczniów klas siódmych (łącznie przygotowano 71 prac).

            Prace plastyczne odzwierciedlały temat i cele konkursu. Podczas oceny brana była pod uwagę pomysłowość oraz estetyka wykonania.

            Komisja konkursowa w składzie: mgr Stefania Pilch, mgr Jan Socha, mgr Katarzyna Dąbrowska po wnikliwej analizie wytypowała zwycięskie prace w poszczególnych grupach wiekowych.

Klasy I

I miejsce:        Paweł Bochenek, klasa I a

II miejsce:       Wiktoria Jędrzejowska, klasa I a

                        Krystian Sroka, klasa I b

III miejsce:     Wiktor Koterwa, klasa I a

                        Szymon Kaszycki, klasa I b

Klasy IV

I miejsce:        Julia Bercal, klasa IV b

II miejsce:       Krystian Bochenek, klasa IV b

III miejsce:     Nikola Furgała, klasa IV b

Klasy VII

I miejsce:        Maria Gumularz, klasa VII a

II miejsce:       Kinga Tyrawa, klasa VII b

III miejsce:     Oliwia Wołek, klasa VII b

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

K. Dąbrowska