Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Wyniki konkursu plastycznego

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Kto czyta książki żyje wielokrotnie”

 

 Do konkursu zostało zgłoszonych 29 prac. 

W dniu 25 października Komisja w składzie:

1. mgr Jan Socha

2. mgr Joanna Płoskonka

3. mgr Dorota Węgrecka- Wójcik

Dokonała oceny prac plastycznych  zgłoszonych do konkursu, biorąc pod uwagę estetykę pracy, oryginalność wykonania, samodzielność i przyznała:

1 miejsce: Ola Kuźniar, Julia Kurowska

2 miejsce: klasa 4a

3 miejsce: ex aequo:

Jagoda Chomenko, Jakub Moskal, Piotr Król, Bartosz Świałoń, Gabriela Profic 7b

Kinga Tyrawa 7b