Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Ja to wiem

,,Ja to wiem"

 

W dniu 6 lutego 2018 r. Jan Hołota i Konrad Wilk, uczniowie klasy VIIB wzięli udział w Gminnym Konkursie Interdyscyplinarnym z przedmiotów przyrodniczych „Ja to wiem” w Szkole Podstawowej imienia Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku. Konkurs miał na celu wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i do zdobywania nowych umiejętności, umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauk przyrodniczych oraz kształtowanie wizerunku człowieka wszechstronnie wykształconego. W pierwszej części konkursu uczniowie mieli przygotować, przeprowadzić i omówić wylosowane doświadczenie z zakresu nauk przyrodniczych. Uczniowie wykazali się sprytem i pomysłowością, oraz umiejętnością przedstawiania wyników swoich zadań. W drugiej części konkursu uczestnicy musieli wykazać się własną wiedzą i umiejętnością rozwiązywania zadań z zakresu biologii, chemii i fizyki. Zadanie dodatkowe stanowiło rozwiązanie krzyżówki dotyczącej podstawowych pojęć z zakresu nauk przyrodniczych. Oprócz atmosfery wspaniałej zabawy i dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń naukowych oraz zawarcia nowych znajomości. Po podsumowaniu punktów uzyskanych przez uczestników z poszczególnych części wyłoniono zwycięzcę, którym został uczeń naszej szkoły, Konrad Wilk. Tuż za podium uplasował się Jan Hołota. Obu uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Zajda