Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

DZIEN ŻOŁNIERZY WYKLETYCH

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLETYCH

,,Pamiętać, to nasz obowiązek", pod tym hasłem w naszej szkole odbyła się akademia poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na początku uroczystości został wniesiony sztandar i odśpiewany hymn, co właśnie podkreśliło ważność Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Następnie w uroczysty i niestety smutny nastrój wprowadziło nas wystąpienie Pana Dyrektora, który przedstawił nam losy żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Kolejnym elementem święta było oddelegowanie uczniów do zapalenia świec ku czci zamordowanych Polaków, którzy walczyli po II wojnie światowej o suwerenną Polskę. 

 

Ostatnim punktem akademii była część artystyczna przygotowana przez 24 uczniów z klas: VIIa, VIIb, IIIa. Przeplatające się pieśni, recytacje i melodie służyły podkreśleniu tragedii losów przypomnianych żołnierzy wyklętych. Wśród nich szczególnie wyróżniono działania rotmistrza Witolda Pileckiego a także Danuty Siedzikówny ,,Inki", losy tej młodej, oddanej Ojczyźnie dziewczyny najbardziej zapadły w serca i pamięci uczniów.

          Dzieje Polski nie zawsze prowadziły prostą drogą i musiało minąć wiele czasu, by o ważnych wydarzeniach mówić otwarcie, jednym z nich była walka Żołnierzy Wykletych. Zapamiętajmy słowa wiersza ,,Chwała i cześć".

"Niepokonanym - chwała i cześć!!
Niepokonanym wzniesiemy pieśn.
O bohaterstwie w świecie nieznanym
I o narodzie niepokonanym!"