Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

konkurs palm

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU
PALM, PISANEK, STROIKÓW I KARTEK WIELKANOCNYCH 

Celem konkursu było:

  • propagowanie tradycji, zwyczajów i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi;
  • pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy, pisanki i obrzędowości ludowej;
  • kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową;
  • utrzymanie zwyczaju wysyłania życzeń na kartkach świątecznych;
  • stwarzanie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikających zwyczajów własnoręcznego robienia palm, malowania pisanek i wykonywania kartek świątecznych.

 

Do konkursu zostało zgłoszonych 17 prac. Komisja w składzie: mgr Katarzyna Dąbrowska, mgr Anna Gatlik, mgr Dorota Węgrecka-Wójcik dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, biorąc pod uwagę walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość i przyznała:

 

     1   nagroda w kategorii kartka (szkoła podstawowa): Jakub Koźlak klasa 7a

1        nagroda w kategorii stroik (szkoła podstawowa) ex aequo:

Zuzanna Gielata klasa 4b i Anna Ciesielska klasa 4b

1        nagroda w kategorii kartka (gimnazjum): Emilia Moskal klasa 2e

 

Zwycięzcom gratulujemy!