Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

BEZPIECZNIE NA DRODZE-BEZPIECZNIE W INTERNECIE

BEZPIECZNIE NA DRODZE                   BEZPIECZNIE W INTERNECIE

 

27 marca 2018 r. nasi uczniowie spotkali się z aspirantem sztabowym Ewą Nalepą z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Dbając o bezpieczeństwo naszych najmłodszych uczniów zaprosiliśmy Panią Policjantkę, aby porozmawiała z nimi na temat zasad poruszania się po drogach.
Uczyła ich m.in. prawidłowego przekraczania jezdni, poruszania się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza i prawidłowego zachowania w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Przeprowadziła również pogadankę na temat bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę ulicy. Podkreślała jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży czy plecakach, zwłaszcza po zmroku, tłumacząc, że kiedy piesi są widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, stają się bardziej bezpieczni.

Policjantka rozmawiała również ze starszymi uczniami klas VII i klas gimnazjalnych. Poruszyła bardzo istotny problem bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, szczególną uwagę zwracając na zagrożenia, jakie mogą czyhać na nich w sieci m.in. niebezpieczne treści, kontakty oraz działania związane z „cyberprzemocą”. Przybliżyła definicję cyberprzemocy, która polega na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu, wyśmiewaniu innych osób z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak: e-mail, fora dyskusyjne, blogi, sms-y, telefony komórkowe, strony internetowe.

Podczas prezentacji multimedialnej na temat bezpieczeństwa w sieci uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z portali społecznościowych oraz kontaktowanie się w sieci z osobami nieznajomymi.

Podając przykłady instruowała ich jak powinni prawidłowo reagować w sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć.