Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Niech każdy ma szczęśliwość powszechną w pamięci

I miłość własną – kraju miłości poświęci”

                        /Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła/

 

Dlaczego 3 maja jest datą, o której trzeba pamiętać?

W tym roku świętujemy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W powszechnym odczuciu 3 maja 1791 roku był dniem wolności dla Polaków.

Uczniowie Naszej Szkoły próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tę rocznicę można nazwać świętem wolności i radości. Uczestniczyliśmy w "żywej" lekcji historii, podczas której mieliśmy okazję do przypomnienia jednego z najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski, kształtowania dumy z osiągnięć naszych przodków oraz związków emocjonalnych z własnym narodem.

Wiek XVIII, zwany "wielkim stuleciem" stanowił dla Polski i Polaków okres tragiczny, a jednocześnie bogaty w postępowe przemiany. Z jednej strony przyniósł rozkład szlacheckiej Rzeczypospolitej i rozbiory, z drugiej pozwolił odrodzić się siłom społecznym i intelektualnym kraju, które formowały nowoczesne państwo. W 1788 roku rozpoczął obrady Sejm Czteroletni zwany Wielkim. Bardziej oświecona część społeczeństwa oczekiwała od tego sejmu reform. Wśród posłów znalazła się grupa rozumiejąca powagę sytuacji, ale też tzw. grupa hetmańska stronników hetmana polnego Franciszka Ksawerego Branickiego zdecydowana nie dopuścić do jakichkolwiek reform.

Od grudnia 1790 roku stronnictwo patriotyczne przygotowywało konstytucję. Tekst konstytucji napisał Hugo Kołłątaj, a w pracach nad tym dziełem uczestniczyli także: Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Stanisław Staszic oraz Józef Wybicki.

Dzieła naprawy państwa podjęli się też poeci, pisarze i publicyści. Wielcy tej epoki stawiali sobie za cel wychowanie człowieka i obywatela.

Wiosną 1791 roku stosunki w Europie zaczęły się dla Polski układać niepomyślnie. W kraju przeciwnicy reform podburzali zacofaną szlachtę i szukali poparcia na obcych dworach. Dlatego twórcy konstytucji musieli działać szybko i zdecydowanie. Aby pozyskać większość popierającą ustawę, o przyśpieszeniu sesji powiadomiono jedynie posłów przychylnych zmianom proponowanym w konstytucji.

3 maja 1791 roku na sali obrad znalazło się 110 zwolenników konstytucji i 72 jej przeciwników. Na galerii zasiedli zwolennicy reform, a przed zamkiem zgromadził sie dwudziestotysięczny tłum. Po burzliwych obradach uchwalono konstytucję, która przeszła do historii jako jedno z trzech wielkich dzieł ustawodawczych XVIII wieku – obok amerykańskiej i francuskiej.

Aby oddać klimat towarzyszący tworzeniu tego wielkiego dzieła, w programie artystycznym przygotowanym przez uczniów klasy V b zaprezentowanym uczniom Naszej Szkoły uwzględniliśmy utwory poetyckie, scenki oddające nastroje szlachty a także atmosferę warszawskiej ulicy po ogłoszeniu konstytucji. Narrator (Krzysztof Michalik - kl. III b) „przemycił” informacje historyczne a Natan Młynarczyk (kl. III a), wcielając się w króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, odczytał fragment Ustawy Rządowej. Na zakończenie wysłuchaliśmy nieodłącznie kojarzącej się z tym świętem piosenki Witaj, majowa jutrzenko.

                                                                                                          Wychowawca klasy V b
                                                                                                         
Krystyna Krzykawska

ZDJĘCIA_KLIKNIJ