Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

spotkanie 29.05.2019

SPOTKANIA Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI
Środa  29.05.2019 r. o godzinie 17:00

Zapraszamy