Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

konkurs ortograficzny

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY UCZNIÓW KLAS II

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny klas II odbył się 29.05.2019 r.

Jego celem było :

  • propagowanie idei poprawnej pisowni,
  • dbałość o czystość i piękno języka polskiego,
  • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,
  • zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji,
  • wdrażanie do samokontroli i samokształcenia w zakresie pisowni,
  • wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii klas II.

Do rywalizacji o tytuł mistrza przystąpili przedstawiciele  dwóch klas drugich. Eliminacje zostały przeprowadzone wśród uczniów przez uczących nauczycieli. Osoby, które przeszły do drugiego etapu, miały za zadanie napisanie dyktanda oraz rozwiązanie testu ortograficznego. Zadania były tak zredagowane, by uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Tytuł Mistrza Ortografii mogła zdobyć osoba, która popełniła najmniej błędów.

Komisja konkursowa w składzie: mgr Halina Borska i mgr Katarzyna Dąbrowska, po zapoznaniu się z wykonanymi zadaniami konkursowymi, wyłoniła Mistrza Ortografii i jego zastępców.

 

Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce :Dominik Światłoń, klasa II a (Mistrz Ortografii)

II miejsce: Nadia Baranowska, klasa II a

   Wojciech Kurowski, klasa II a

III miejsce: Jakub Szuba, klasa II a

Wyróżnienie: Krystian Sroka, klasa II b

                     Patrycja Zawada, klasa II b

 

  

Gratulujemy zwycięzcom!

ZDJĘCIA-KLIKNIJ