Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Konkurs o Prawach Dziecka

Dnia 30 maja 2019 na naszej świetlicy odbył się „Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka” w ramach współpracy z Dyrekcją Szkoły oraz biblioteką.

 

Konkurs ten miał na celu:

- popularyzowanie i uporządkowanie wiedzy z zakresu praw dziecka;

- upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka wśród najmłodszych uczniów;

- uświadomienie,że współczesna szkoła może być miejscem, w którym znane są i szanowane prawa wszystkich ludzi;

- rozwijanie zainteresowań uczniów;

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

 

W konkursie brali udział uczniowie klas I – V czyli uczestnicy zajęć świetlicowych poprzez odpowiadanie na prosto sformułowane pytania z ustnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu znajomości praw dziecka oraz indywidualne rozwiązywanie krzyżówki dla dzieci.

 

Dużym ułatwieniem było wprowadzenie wychowanków w temat dnia poprzedniego na podstawie rozmowy kierowanej, w której dzieci brały czynny udział. Ponadto na lekcjach również był czas poświęcany temu zagadnieniu, co tym bardziej stanowiło przygotowanie jak i utrwalenie wiedzy.

 

Podsumowanie stanowiły drobne nagrody dla wszystkich uczestników konkursu, a dla tych, którzy wykazali się większą wiedzą i zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsca dodatkowo artykuły plastyczne. Uczniowie byli więc bardzo zadowoleni z dodatkowej atrakcji, a także z tego, ze spędziliśmy aktywnie czas.

 

 

 

Opracowała :

Katarzyna Dąbrowska

Zofia Fijał