Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Maszyna pracuje, a dziecko obserwuje

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

 

31 maja 2019 r. pan Dyrektor Marceli Pacut wręczył specjalne wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe uczniom z klasy II „b”. Otrzymali je Mikołaj Światłoń i Wiktor Nędza. Dyplomy i zestawy upominków ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- jednostka terenowa w Myślenicach. W marcu chłopcy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez KRUS pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Zdobycie wyróżnienia w konkursie o zasięgu ogólnopolskim jest dla nich niemałym osiągnięciem. Mikołajowi i Wiktorowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy im kolejnych sukcesów. Jesteśmy z was dumni!

 

Głównym celem konkursu było:

  • promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego,
  • popularyzowanie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat; są to prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi.

Tegoroczne hasło konkursowe brzmiało: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Miało ono zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

                                                                                                                      Opiekun

                                                                                                                  Iwona Wrona