Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

UWAGA RODZICIE/OPIEKUNOWIE

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach informuje, iż z powodu dużych upałów czas trwania lekcji ulega skróceniu. Od 12 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. godzina lekcyjna trwać będzie 30 minut. Czas trwania przerw śródlekcyjnych nie ulega zmianie. Szkoła zapewnia po lekcjach opiekę wszystkim uczniom zgodnie z planem świetlicy w godz. 7.00- 16.00.

 

HARMONOGRAM LEKCJI OD 12 CZERWCA DO 14 CZERWCA 2019R.

LEKCJA

CZAS TRWANIA

1.

8.00-8.30

2.

8.40-9.10

3.

9.20-9.50

4.

10.00.10.30 ( I przerwa obiadowa 10.30-10.45 )

5.

10.45-11.15 ( II przerwa obiadowa 11.15-11.30)

6.

11.30-12.00

7.

12.10-12.40

8.

12.50-13.20