Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Spotkanie z ratownikiem medycznym

W dniu 26.09.2018r. Szkoła Podstawowa nr 2 gościła studentkę ratownictwa medycznego - panią Urszulę Bargieł, która przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas I i II z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

 

Celem spotkania było przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych czynności podczas udzielania pierwszej pomocy oraz nauka prawidłowego zachowania się w czasie wypadku i w innych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Zajęcia zostały przeprowadzone oddzielnie w każdej z klas I i II.

Pani Urszula w czasie pogadanki wyjaśniła uczniom, na czym polega praca ratownika medycznego. Dzieci dowiedziały się, jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe - jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, w jaki sposób wzywać pomoc i jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Bardzo ważnym punktem warsztatów były praktyczne ćwiczenia na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez studentkę, a następnie, według jej wskazówek, próbowały wykonywać masaż serca oraz sztuczne oddychanie.

Były to niezwykle ważne warsztaty, gdyż uwrażliwiły uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy, dzięki której mogą uratować czyjeś życie.

K. Dąbrowska

 

ZDJECIA-KLIKNIJ