Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

hałas

Hałas nie jest dla nas

 

         W roku szkolnym 2018/19 Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach podjęła starania o przystąpienie do grona szkół , które uzyskały certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jego głównym celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego, który można osiągnąć podejmując na co dzień świadome decyzje prozdrowotne. Wśród działań, jakie planujemy wdrożyć w ciągu całego roku znajdują się m.in.: realizacja treści zdrowotnych w ramach podstawy programowej, promocja zdrowej żywności, ukazywanie uczniom negatywnych skutków używek, zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej, pokazanie sposobów zapobiegania chorobom i inne. W ich realizację włączą się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz specjaliści z różnych dziedzin, których zaprosimy do współpracy.

         Wrzesień ogłosiliśmy miesiącem ciszy. Uczniowie wraz z panią Celiną Moskal wykonali znaczki przypominające o zachowaniu ciszy podczas przerw. Każdy nauczyciel dyżurujący na korytarzach szkolnych został wyposażony w taki znak, i może w ten sposób sygnalizować dzieciom by nie krzyczały, bo przerwa to czas odpoczynku.

         Z kolei najmłodsi członkowie naszej społeczności szkolnej, uczniowie z klasy II „b” pod opieką wychowawczyni pani Iwony Wrony ułożyli rymowanki na temat szkodliwości hałasu. Następnie zilustrowali je farbami i pastelami, a efekty swojej pracy zademonstrowali na wystawce w szkolnym holu.

Hałas był stosowany w starożytnych Chinach jako ciężka tortura. Wpływa niekorzystnie na pracę naszego organizmu: może powodować nadciśnienie tętnicze i zaburzenia pracy żołądka, przyspiesza proces starzenia, osłabia słuch i może prowadzić do jego utraty. Zachęcamy więc, by pochylić się nad słowami, jakie napisał Antoine de Saint-Exupery: „Przestrzenią ducha, gdzie może on rozwinąć skrzydła, jest cisza”.

         We wrześniu poruszyliśmy też temat dopalaczy. W tym celu klasa VII „a” wraz ze swoją wychowawczynią, panią Dorotą Małek-Moskal wykonała gazetkę na temat szkodliwości dopalaczy. Została ona umieszczona na tablicy przy sali 35. W ten sposób uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat środków odurzających i uświadomiły sobie negatywne skutki ich stosowania.

Dorota Małek-Moskal

Iwona Wrona

ZDJĘCIA-KLIKNIJ