Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Szkolny konkurs z matematyki

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV I V

 

Celem konkursu jest:

 • -        rozwijanie zainteresowań matematycznych i logicznego myślenia,
 • -        doskonalenie zdolności poznawczych, w tym umiejętności swobodnego posługiwania się metodami matematycznymi,
 • -        promowanie uczniów zdolnych i zachęcanie ich do aktywności,
 • -        dobra zabawa i rozbudzanie pozytywnej rywalizacji.

 Konkurs trwa od października do stycznia 2019 roku.

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas czwartych lub piątych.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Uczestnictwo w konkursie polega na rozwiązywaniu zadań matematycznych wywieszanych na gazetce szkolnej między salami 31 i 32 i dostarczanie rozwiązań nauczycielom matematyki w terminie podanym razem z zadaniami.
 4. Uczniowie otrzymają 2 zestawy zadań z matematyki do rozwiązania: w październiku i listopadzie). W drugim tygodniu grudnia wszyscy uczestnicy konkursu przystąpią do indywidualnego konkursu pisemnego w szkolnej sali lekcyjnej.
 5. Rozwiązania oddajemy na papierze kancelaryjnym w kratkę, podając imię, nazwisko oraz klasę zgodnie z podanym terminem.
 6. Za każde zadanie można zdobyć punkty w liczbie podanej przy treści zadania.
 7. Bieżąca punktacja będzie podawana na gazetce szkolnej obok wywieszonych zadań. Ocenione prace będą do wglądu u nauczycieli matematyki.
 8. Za każde uzyskane minimum 80% możliwych do zdobycia punktów za rozwiązane zadania uczeń otrzymuje ocenę cząstkową z matematyki bardzo dobrą, a celującą za 100% punktów.
 9. Konkurs wygra uczeń, który uzyska największą sumę punktów zdobytych z obu zestawów zadań i konkursu indywidualnego.
 10. Zwycięzcy konkursu klas IV i V otrzymują ocenę cząstkową z matematyki celującą oraz dyplom i nagrodę rzeczową.
 11. Zadania muszą być rozwiązane samodzielnie. Organizator konkursu ma prawo sprawdzić, czy uczeń umie je rozwiązać. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności, uczeń otrzymuje punkty karne w liczbie równej liczbie punktów możliwych do zdobycia za dane zadanie.

Opiekun konkursu: Maria Lipińska

 

Zadania konkursowe dla klas IV i V w załacznikach.

Załączniki:
Pobierz plik (zadania konkursowe kl v.pdf)zadania konkursowe klasa V[zadnia konkursowe dla klas V]149 Kb
Pobierz plik (zadania konkursowe kl4.pdf)zadania konkursowe klasa IV[zadnia konkursowe dla klas IV]104 Kb