Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

DEN

Dzień Komisji Edukacji Narodowej oraz
Ślubowanie i Pasowanie Pierwszoklasistów na Uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2

 

            W poniedziałek 15 października 2018 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej połączona z historycznym, bo pierwszym w naszej szkole, ślubowaniem i pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów.

            Cała społeczność uczniowska, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście zebrali się na hali sportowej, gdzie zostali powitani przez pana Dyrektora Marcelego Pacuta.
Wśród zaproszonych gości przybyli Burmistrz Gminy Sułkowice Pan Piotr Pułka, Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Dziadkowiec, Prezydium Rady Rodziców z Przewodniczącą Panią Katarzyną Kalińską, a także rodzice uczniów klas pierwszych.

            Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od wystąpienia Pana Dyrektora, który powitał zebranych, a szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych. W życzliwym słowie Pan Dyrektor wyraził swoje zadowolenie z faktu, że to właśnie w naszej szkole mali uczniowie będą mogli zdobywać wykształcenie i nabywać nowe doświadczenia. Następnie wyraził swoją pamięć i szacunek dla byłych i obecnych nauczycieli, trafnie porównując zawód nauczyciela do najszlachetniejszej misji. Na zakończenie złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najlepsze życzenia sukcesów w pracy i satysfakcji z osiąganych wyników.

            Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Piotr Pułka, który podziękował nauczycielom za podejmowanie ciekawych i trudnych wyzwań oraz życzył zadowolenia z wykonywanej pracy. Do życzeń i podziękowań skierowanych pod adresem dyrekcji oraz grona nauczycielskiego dołączyła się również przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Kalińska oraz przedstawiciele uczniów – przewodnicząca szkoły Patrycja Wata i jej zastępca Damian Biela.

            W dalszej części akademii Pan Dyrektor Marceli Pacut w sposób szczególny podziękował za trud wkładany w nauczanie, wychowanie i codzienną pracę, wręczając nagrody dyrektora szkoły wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.    

            Ostatni punkt tej części uroczystości to bardzo długo wyczekiwany, szczególnie przez najmłodszych, akt ślubowania i pasowania na uczniów szkoły.

            Pierwszoklasiści w kolorowych biretach uroczyście ślubowali na sztandar szkoły „ Ślubujemy być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować…” Po ślubowaniu 33 pierwszaczków zostało pasowanych przez Pana Dyrektora na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach. Z tej okazji każdy z nich otrzymał również pamiątkowy dyplom.

            Część artystyczną rozpoczęło powitanie uczniów z klasy I a i I b przez starszych kolegów z klasy czwartej. W dalszej kolejności pierwszoklasiści wykonywali liczne zadania przygotowane specjalnie dla nich przez Króla i Królową Szkołolandii. Dzieci z ogromnym zapałem śpiewały piosenki, recytowały wiersze, rozwiązywały szkolne zagadki, by w efekcie uzyskać miano uczniów. Nie zapomniano oczywiście o bezpiecznej drodze do szkoły i kamizelkach odblaskowych. Na tę okoliczność uczniowie przypomnieli wiersz o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię oraz zaśpiewali piosenkę z wymownym refrenem: „W drodze do szkoły nie spotka mnie nic złego, bo znam już przepisy ruchu drogowego…”

            Następnie swój występ przedstawili uczniowie z klasy IV a i IV b, którzy zaprezentowali grę na skrzypcach i instrumentach dętych, recytację, wspólny śpiew piosenki o dniu nauczyciela. Dodatkowo klasa IV b przygotowała humorystyczną scenkę z życia szkoły, czyli lekcja na wesoło.

            Na zakończenie przyszedł czas na siódmoklasistów. Prowadzący Jakub Biela zapraszał swoje koleżanki i kolegów z klasy, by przedstawiali się ułożonymi przez siebie rymowankami. 22 uczniów zaprezentowało zebranym swoje liczne pasje i talenty od sportowych (pokaz gimnastyczny, piłka ręczna, amazonki), piłkarskich, komputerowych, poprzez taneczne, plastyczne i wokalne. Na finał wszyscy razem zaśpiewali piosenkę „We are the champions” z repertuaru zespołu Queen, z dedykacją dla wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach.    

            Część artystyczną uroczystości przygotowali wraz z uczniami wychowawcy klas I a i I b Panie Jolanta Stręk i Halina Borska, wychowawcy klas IV a i IV b Panie Maria Zajda i Celina Moskal oraz wychowawca klasy VII a Pani Dorota Małek – Moskal. Dekorację wykonała Pani Iwona Wrona, nagłośnienie obsługiwał Pan Sławomir Urbańczyk, fotografował Pan Jan Kaciuba.

Wszystkim zebranym gorąco dziękujemy za wspólne świętowanie.

Jolanta Stręk