Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Bądź widoczny na drodze

Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Bądź widoczny na drodze”.

 

 

            Szkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Bądź widoczny na drodze” został rozstrzygnięty dnia 12.10.2018r.

Celem konkursu było:

-           poszerzanie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i ze szkoły,

-           promowanie pozytywnych zachowań pieszego jako świadomego uczestnika ruchu drogowego,

-           uświadamianie znaczenia noszenia odblasków (zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym),

-           rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności  twórczych uczniów.

            W zmaganiach konkursowych wzięło udział 50 uczniów klas pierwszych i drugich, 50 uczniów klas czwartych, piątych, siódmych i ósmych (łącznie przygotowano 100 prac).

            Prace plastyczne odzwierciedlały temat i cele konkursu. Podczas oceny brana była pod uwagę pomysłowość oraz estetyka wykonania.

            Komisja konkursowa w składzie: mgr Jan Socha, mgr Katarzyna Dąbrowska, po wnikliwej analizie, wytypowała zwycięskie prace w poszczególnych grupach wiekowych.

Klasy I - II

I miejsce:        Wojciech Kurowski, klasa II a

II miejsce:       Kamil Światłoń, klasa I a

                        Karina Bernecka, klasa I a

III miejsce:     Hubert Kuraciński, klasa II b

                        Jakub Burdek, klasa II b

Faustyna Ciesielska, klasa II b

Klasy IV - V

I miejsce:        Zuzanna Gielata, klasa V b

II miejsce:       Nikola Furgała, klasa V b

III miejsce:     Rafał Stopa, klasa IV b

Klasy VII - VIII

I miejsce:        Julia Latoń, klasa VII a

Karina Latoń, klasa VII a

II miejsce:       Emilia Kuchta, klasa VII a

III miejsce:     Wiktoria Piwowarska, klasa VII a

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

K. Dąbrowska