Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

spotkanie integracyjne

RÓŻANIEC I SPOTKANIE INTEGRACYJNE

 

Jak co roku w październiku Grupa Środowiskowa Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA” zaprosiła mieszkańców Sułkowic do modlitwy różańcowej i wspólnego spotkania.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 (głównie młodzież z klas ósmych), działający w grupie wolontariuszy SWON „KOLONIA”, aktywnie włączyli się w przygotowanie i organizację tego wydarzenia, między innymi pomagając przegotować poczęstunek.

Dnia 11.10.2018r., po wspólnej modlitwie, odbyło się spotkanie integracyjne. Dzieci z klas drugich pod opieką wychowawców przedstawiły krótki program artystyczny: w formie zabawnych wierszyków i rymowanek przypomniały zgromadzonym zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zaśpiewały piosenkę. Zwróciły też uwagę na konieczność noszenia elementów odblaskowych.

Podczas jesiennych dni mrok szybko zapada, więc musimy szczególnie dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, dlatego na zakończenie spotkania każda z obecnych osób otrzymała element odblaskowy.

 

K. Dąbrowska

ZDJĘCIA-KLIKNIJ