Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

odblaskowy łańcuch życia

Podsumowanie szkolnego konkursu wiedzy ze znajomości przepisów drogowych pt. „Bądź bezpieczny na drodze”.

 

            Szkolny konkurs wiedzy ze znajomości przepisów drogowych pt. „Bądź bezpieczny na drodze” odbył się 23 i 25 października 2018 roku.

            Celem konkursu było:

          rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego    rowerem,

         samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji,

         rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych żytkowników dróg.

           

            W konkursie wzięli udział uczniowie klas czwartych i piątych.

            Komisja konkursowa w składzie: mgr Katarzyna Dąbrowska i mgr Małgorzata Piech, po zapoznaniu się z wykonanymi zadaniami konkursowymi, wyłoniła zwycięzców (uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów):

Klasy czwarte:

I miejsce:        Agata Waruś, klasa IV b

II miejsce:       Zuzanna Światłoń, klasa IV a

                        Antoni Bylica, klasa IV a

                        Filip Chromy, klasa IV b

                        Natalia Zborowska, klasa IV b

III miejsce:     Helena Biela, klasa IV a

Klasy piąte:

I miejsce:        Jakub Latoń, klasa V b

II miejsce:       Zuzanna Gielata, klasa V b

III miejsce:     Szymon Biela, klasa V b

Gratulujemy zwycięzcom.

K.D

ZDJĘCIA-KLIKNIJ